Адреса: Перо Наков бр.1, Скопје

Имо Македонија | Враќање на ДДВ
Враќање на ДДВ | Имо

Нашата мрежа

Austria

Cash Back Management GmbH
Vienna, Austria
Tel: 43 1803 3307
Email: office@cashback.at

Latvia

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Bahrain

Cash Back Bahrain
Manama , Bahrain
Tel. 973 17224567
Email: veronicaq@cashbackbahrain.com

Lithuania

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Benelux

Cash Back Benelux
Brussels, Belgium
Tel : 32 4 94 19 94 30
Email :Alexander.edstrom@cashbackbenelux.com

Norway

Cash Back Norway A/S
Oslo, Norway
Tel. 47 2207 1895
Email: stein@cash-back.no

Bosnia & Herzegovina

IMO JUNIOR d.o.o.
Ugljara, Bosnia & Herzegovina
Tel. 387 31 712 576
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Macedonia

Cash Back IMO – Belgrade
Belgrade, Serbia
Tel. 381 11 307 66 40
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Bulgaria

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Oman

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

Croatia

CB VINCETIĆ d.o.o.
Zagreb, , Croatia
Tel. 385 1 455 4492
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Poland

Grupa CBP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K.
Warsaw, Poland
Tel. 48 22 644 46
Email: marcin.piotrowski@cashback.pl

Cyprus

Sky Cash Back VAT Reclaim Ltd
NICOSIA, Cyprus
Tel. 357 22 67 44 66
Email: info@skycashback.com

Portugal

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Czech Republic

CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO
Praha, Czech Republic
Tel. +420 212 248 700
Email: praha@cessco.eu

Qatar

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

Denmark

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Romania

CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO

Praha, Czech Republic
Tel: +420 212 248 700

Finland

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Saudi Arabia

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

France

TVA Conseil Sas
Paris, France
Tel. 33 1 34 62 51 14
Email: per.hallerstam@tvaconseil.com

Serbia

Cash Back IMO – Belgrade
Belgrade, Serbia
Tel. 381 11 307 66 40
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Germany

Cash Back VAT Reclaim GmbH
Bad Homburg v.d.H, Germany
Tel. 49 6172 13 96 710
Email: info@cash-back-vat-reclaim.de

Slovakia

CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO
Praha,Czech Republic
Tel: +420 212 248 700
Email: praha@cessco.eu

Greece

Sky Cash Back VAT Reclaim Ltd
Athens,Greece
Tel. 0030-213-0311137
Email: panos@skycashback.com

South Africa

Cash Back South Africa
Dunkeld West, South Africa
Tel. 27 11 277 0000
Email: elaine@cashbacksa.co.za

Hungary

Cash Back Hungary Kft
Budapest, Hungary
Tel. 36 1 457 69 92
Email: cashback@cashback.hu

Spain

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Iceland

Cash Back Norway A/S
Oslo, Norway
Tel. 47 2207 1895
Email: stein@cash-back.no

Sweden

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Ireland

TVA Conseil Sas
Paris, France
Tel. 33 1 34 62 51 14
Email: per.hallerstam@tvaconseil.com

Switzerland

Cash Back VAT Reclaim AG
Cham, Switzerland
Tel. 41 41 747 3000
Email: info@cashback.ch

Israel

Isravat Consulting Ltd
PO Box 365 Modiin
7171201
Israel
Tel +972 8 699 8890
Email: info@cashbackis.com

United Arab Emirates

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

Italy

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

United Kingdom

TVA Conseil Sas
Paris, France
Tel. 33 1 34 62 51 14
Email: per.hallerstam@tvaconseil.com

Kuwait

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

United States of America

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Враќање на ДДВ | Имо

Враќање на ДДВ

Ние нудиме на наплата или враќање на средствата на странски ДДВ (враќање на данок) за правни лица во Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

Враќање на ДДВ за саеми

Врати парите што ќе се инвестира. Ние нудиме на враќање на ДДВ за странските компании кои се вклучени во меѓународни саеми во светот.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

Сте платиле сместување во странство преку фирма? Јавете ни се и да се вратат своите пари преку ДДВ.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

Враќање на ДДВ за патување

Патуваат низ светот и не знам дали ќе може да се врати барем дел од парите ќе се трошат? Ние сме тука за да се добие парите назад преку враќање на ДДВ.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

Враќање на ДДВ за превоз

Ние ги врати парите за превоз (гориво и патарини за меѓународен транспорт на стоки и патници) за враќање на ДДВ.

Враќање на ДДВ | Имо

Враќање на ДДВ за обуки, симпозиуми и конференции

Сте биле во обука, симпозиум или конгрес во странство и сакате да ги врати парите? Јавете ни се и да добијат враќање на средствата од ДДВ.

Враќање на ДДВ | Сервис ИМО

Фирмата ДДВ Сервис ИМО e eксклузивен и генерален застапник за швајцарската фирма Cash back зa пазарот на Србија, Македонија и Црна Гора.

Оваа швајцарската компанија е повеќе од 20 години се занимава исклучиво враќање на странските ДДВ (данокот) за правни лица и има канцеларии во 38 земји низ целиот свет.

Нашата компанија специјализирана за рефундирање (поврат) на ДДВ од странство, за компаниите од Србија во однос на трошоците на услуги направени во странство.

Зошто да не одберете нас?

Поради наплата на данок за странски правни лица во Република Македонија, на истиот стандард што оваа услуга е достапна во Германија, Франција или која било друга земја на ЕУ.

Мрежата Cash Back кој во канцеларијата во Скопје има меѓународен ИВА сертификат, кој е највисокиот меѓународен стандард на Европа за ваков тип на услуги.

Враќање на ДДВ | Кои се нашите клиенти

Клиенти во нашата мрежа на компании со познати брендови.

Во нашата мрежа, 40% од клиентите за повеќе од 5 години.

Јавете се во нашата локална канцеларија и станете нашиот клиент.

Останете во контакт