Adresë: Pero Nakov 1, Shkupi

Имо Македонија | Враќање на ДДВ
Враќање на ДДВ | Имо

SHPENZIMET E REFUNDIMIT

Shpenzimet për të cilat bëhet kthim i tatimit kanë BAZË LIGJORE për kthim të tatimit të huaj në kuadër të shteteve të BE-së përmes Direktivës 8 të BE-së ndërsa për kthimin e tatimit shteteve jashtë BE-së përmes Direktivës 13 të BE-së.

Parimisht, si rregull i pranuar përgjithësisht, kthimi i tatimit të huaj mbi vlerën e shtuar (VAT Return) është i mundshëm sipas të gjitha faturave të furnizuesve të huaj në të cilat është i shënuar dhe i llogaritur tatimi i huaj mbi vlerën e shtuar, me kusht që ai tatim të shërbejë si "tatim me zbritje" për personat juridikë vendor.

Shumica e shteteve të BE-së bën kthimin e tatimit për personat juridikë nga shtetet të cilat nuk janë anëtare të BE-së pa kushte tjera shtesë, por disa shtetet të BE-së si kusht për kthim të tatimit kërkojnë të ashtuquajturën vendosje të reciprocitetit dypalësh.

Shpenzimet më të mëdha për të cilat bëhet kthimi i tatimit të huaj janë:

 • Shërbimet e ekspozimit në panaire dhe shpenzimet përcjellëse (pajisja, dizajni, marketingu)
 • Shpenzimet e seminareve, kongreseve dhe simpoziumeve
 • Shpenzimet e trajnimit dhe edukimit
 • Reklama dhe propaganda
 • Shërbime konsulence
 • Shpenzimet e ofertave (kuotave) të ndryshme
 • Shpenzimet e akomodimit hotelier
 • Shërbimet hotelierike
 • Shpenzimet e pagesës për udhë dhe karburante për transport ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve (kamionë, aeroplanë, anijet, autobusët)
 • Shpenzimet ripunimit dhe përpunimit të produkteve
 • Shërbimet e panaireve, seminareve dhe simpoziumeve
 • Reklama dhe propaganda
 • Shërbime konsulence
 • Shpenzimet e ofertave (kuotave) të ndryshme
 • Shpenzimet e akomodimit hotelier
 • Shpenzimet e pagesës për udhë dhe karburante për transport ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve (kamionë, aeroplanë, anijet, autobusët)
 • Shpenzimet ripunimit dhe përpunimit të produkteve
 • Qiradhënia e automjeteve, etj.
Враќање на ДДВ | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së

Ne ofrojmë kthim ose refundim të TVSH-së nga shtetet e huaja (eng. tax refund) për personat juridik në Serbi, Mal të Zi, BeH, Kroaci, Maqedoni dhe Slloveni.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR PANAIRE

Ktheni paratë që investoni. Ne ofrojmë kthim të TVSH-së nga shtetet e huaja për firmat të cilat marrin pjesë në panaire ndërkombëtare në botë.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

REFUNDIMI I TVSH-së PËR AKOMODIM HOTELIER

Keni paguar akomodim jashtë vendit përmes firmës? Na telefononi dhe ktheni parat tuaja përmes kthimit të TVSH-së.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR UDHËTIME

Udhëtoni nëpër botë dhe nuk dini a mund të ktheni së paku një pjesë të parave që shpenzoni? Ne jemi aty që të kthejmë paratë për ju përmes kthimit të TVSH-së.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR TRANSPORT

Ne kthejmë paratë tuaja për transport (karburanti dhe pagesa e udhëve për transport ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve) përmes kthimit të TVSH-së.

Враќање на ДДВ | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR TRAJNIME, SIMPOZIUME DHE KONGRESE

Keni qenë në trajnim, simpozium ose kongres jashtë vendit dhe dëshironi të ktheni paratë e investuara? Na telefononi dhe realizoni kthimin e TVSH-së.

Refundimi i TVSH-së për | DDV Servis IMO

DDV Servis IMO, Shkupi është përfaqësuesi ekskluziv dhe gjeneral i kompanisë zvicerane Cash Back (www.unitedcashback.com) për tregun e: Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë.

Kjo kompani zvicerane, për mbi 20 vjet, merret ekskluzivisht me refundimin e TVSH-së nga shtetet e huaja (tax refund) për personat juridikë dhe ka zyrat në 38 shtete të botës.

Firma jonë është e specializuar në shërbimet e refundimit (kthimit) të TVSH-së nga shtetet e huaja, për firma nga Maqedoni në emër të shpenzimeve për shërbime të bëra jashtë vendit.

Pse të na zgjidhni

Sepse shërbimet e refundimit të tatimeve jashtë vendit (TVSH-së, eng. VAT RECLAIM) për persona juridikë në Serbi i bëjmë sipas standardeve të njëjta ashtu si ky shërbim kryhet në Gjermani, Francë apo çfarëdo shtet tjetër në BE.

Rrjeti Cash Back, të cilit i takon edhe zyra në Beograd, posedon certifikatë ndërkombëtare IVA, e cila është standardi më i lartë ndërkombëtar për këtë lloj të shërbimeve.

Refundimi i TVSH-së | Kush janë klientët tanë

Klientët në rrjetin tonë janë kompanitë me markat dhe brendet më të njohura të mallrave.

Në rrjetin tonë 40% e klientëve janë aty për më shumë se 5 vjet.

Telefononi zyrën tonë lokale dhe bëhuni klient i yni.

Të mbesim në kontakt