Adresë: Pero Nakov 1, Shkupi

Имо Македонија | Враќање на ДДВ
Враќање на ДДВ | Имо

Нашата мрежа

Austria

Cash Back Management GmbH
Vienna, Austria
Tel: 43 1803 3307
Email: office@cashback.at

Latvia

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Bahrain

Cash Back Bahrain
Manama , Bahrain
Tel. 973 17224567
Email: veronicaq@cashbackbahrain.com

Lithuania

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Benelux

Cash Back Benelux
Brussels, Belgium
Tel : 32 4 94 19 94 30
Email :Alexander.edstrom@cashbackbenelux.com

Norway

Cash Back Norway A/S
Oslo, Norway
Tel. 47 2207 1895
Email: stein@cash-back.no

Bosnia & Herzegovina

IMO JUNIOR d.o.o.
Ugljara, Bosnia & Herzegovina
Tel. 387 31 712 576
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Macedonia

Cash Back IMO – Belgrade
Belgrade, Serbia
Tel. 381 11 307 66 40
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Bulgaria

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Oman

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

Croatia

CB VINCETIĆ d.o.o.
Zagreb, , Croatia
Tel. 385 1 455 4492
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Poland

Grupa CBP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K.
Warsaw, Poland
Tel. 48 22 644 46
Email: marcin.piotrowski@cashback.pl

Cyprus

Sky Cash Back VAT Reclaim Ltd
NICOSIA, Cyprus
Tel. 357 22 67 44 66
Email: info@skycashback.com

Portugal

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Czech Republic

CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO
Praha, Czech Republic
Tel. +420 212 248 700
Email: praha@cessco.eu

Qatar

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

Denmark

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Romania

CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO

Praha, Czech Republic
Tel: +420 212 248 700

Finland

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Saudi Arabia

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

France

TVA Conseil Sas
Paris, France
Tel. 33 1 34 62 51 14
Email: per.hallerstam@tvaconseil.com

Serbia

Cash Back IMO – Belgrade
Belgrade, Serbia
Tel. 381 11 307 66 40
Email: cashbackbelgrade@eunet.rs

Germany

Cash Back VAT Reclaim GmbH
Bad Homburg v.d.H, Germany
Tel. 49 6172 13 96 710
Email: info@cash-back-vat-reclaim.de

Slovakia

CESSCO Cash Back VAT Reclaim SRO
Praha,Czech Republic
Tel: +420 212 248 700
Email: praha@cessco.eu

Greece

Sky Cash Back VAT Reclaim Ltd
Athens,Greece
Tel. 0030-213-0311137
Email: panos@skycashback.com

South Africa

Cash Back South Africa
Dunkeld West, South Africa
Tel. 27 11 277 0000
Email: elaine@cashbacksa.co.za

Hungary

Cash Back Hungary Kft
Budapest, Hungary
Tel. 36 1 457 69 92
Email: cashback@cashback.hu

Spain

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Iceland

Cash Back Norway A/S
Oslo, Norway
Tel. 47 2207 1895
Email: stein@cash-back.no

Sweden

Cash Back Finland Oy Ab
Helsinki, Finland
Tel. 358 947 78040
Email: cashback@cashback.fi

Ireland

TVA Conseil Sas
Paris, France
Tel. 33 1 34 62 51 14
Email: per.hallerstam@tvaconseil.com

Switzerland

Cash Back VAT Reclaim AG
Cham, Switzerland
Tel. 41 41 747 3000
Email: info@cashback.ch

Israel

Isravat Consulting Ltd
PO Box 365 Modiin
7171201
Israel
Tel +972 8 699 8890
Email: info@cashbackis.com

United Arab Emirates

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

Italy

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

United Kingdom

TVA Conseil Sas
Paris, France
Tel. 33 1 34 62 51 14
Email: per.hallerstam@tvaconseil.com

Kuwait

Cash Back UAE
Dubai, United Arab Emirates
Tel. 971 4 3166436
Email: caroline.harrott@dnata.com

United States of America

United Cash Back AG
Cham, Switzerland
Representative office in Askim, Sweden
Tel. 46 31 774 2660
Email: cb@cashbackvatreclaim.com

Враќање на ДДВ | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së

Ne ofrojmë kthim ose refundim të TVSH-së nga shtetet e huaja (eng. tax refund) për personat juridik në Serbi, Mal të Zi, BeH, Kroaci, Maqedoni dhe Slloveni.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR PANAIRE

Ktheni paratë që investoni. Ne ofrojmë kthim të TVSH-së nga shtetet e huaja për firmat të cilat marrin pjesë në panaire ndërkombëtare në botë.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

REFUNDIMI I TVSH-së PËR AKOMODIM HOTELIER

Keni paguar akomodim jashtë vendit përmes firmës? Na telefononi dhe ktheni parat tuaja përmes kthimit të TVSH-së.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR UDHËTIME

Udhëtoni nëpër botë dhe nuk dini a mund të ktheni së paku një pjesë të parave që shpenzoni? Ne jemi aty që të kthejmë paratë për ju përmes kthimit të TVSH-së.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR TRANSPORT

Ne kthejmë paratë tuaja për transport (karburanti dhe pagesa e udhëve për transport ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve) përmes kthimit të TVSH-së.

Враќање на ДДВ | Имо

REFUNDIMI I TVSH-së PËR TRAJNIME, SIMPOZIUME DHE KONGRESE

Keni qenë në trajnim, simpozium ose kongres jashtë vendit dhe dëshironi të ktheni paratë e investuara? Na telefononi dhe realizoni kthimin e TVSH-së.

Refundimi i TVSH-së për | DDV Servis IMO

DDV Servis IMO, Shkupi është përfaqësuesi ekskluziv dhe gjeneral i kompanisë zvicerane Cash Back (www.unitedcashback.com) për tregun e: Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë.

Kjo kompani zvicerane, për mbi 20 vjet, merret ekskluzivisht me refundimin e TVSH-së nga shtetet e huaja (tax refund) për personat juridikë dhe ka zyrat në 38 shtete të botës.

Firma jonë është e specializuar në shërbimet e refundimit (kthimit) të TVSH-së nga shtetet e huaja, për firma nga Maqedoni në emër të shpenzimeve për shërbime të bëra jashtë vendit.

Pse të na zgjidhni

Sepse shërbimet e refundimit të tatimeve jashtë vendit (TVSH-së, eng. VAT RECLAIM) për persona juridikë në Serbi i bëjmë sipas standardeve të njëjta ashtu si ky shërbim kryhet në Gjermani, Francë apo çfarëdo shtet tjetër në BE.

Rrjeti Cash Back, të cilit i takon edhe zyra në Beograd, posedon certifikatë ndërkombëtare IVA, e cila është standardi më i lartë ndërkombëtar për këtë lloj të shërbimeve.

Refundimi i TVSH-së | Kush janë klientët tanë

Klientët në rrjetin tonë janë kompanitë me markat dhe brendet më të njohura të mallrave.

Në rrjetin tonë 40% e klientëve janë aty për më shumë se 5 vjet.

Telefononi zyrën tonë lokale dhe bëhuni klient i yni.

Të mbesim në kontakt