Адреса: Перо Наков бр.1, Скопје

Процес и рокови

Првиот чекор за враќање на ДДВ е да се анализира можноста за поврат на ДДВ врз основа на испорака на документацијата од клиентот. Постапката на вракање на ДДВ, вклучува многу различни процедури кои вклучуваат: скрининг и анализа на постоечката документација, изборот на валидни документи, директна консултација со клиентот, создавање и поднесување барања, итн.

Клиенти немаат никакви финансиски или други трошоци за нас, додека не се добие одобрение за позитивно решени барања за враќање на средствата. За извршување на враќање на ДДВ неопходни се: оригинални фактури (по можност во името на компанијата), потврда од УЈП дека компанијата е во системот на ДДВ, како и други потребни документи пропишани од страна на даночните администрации на земјите од каде што се бараат рефундирање на ДДВ. Македонските компании можат да извршат враќање на ДДВ од Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Данска, Финска, Франција, Ирска, Исланд, Луксембург, Малта, Монако, Германија, Холандија, Норвешка, Словенија, Србија, Шведска, Швајцарија и Обединетото Кралство.

Барањата за враќање на ДДВ од повеќето држави на ЕУ и регионот( екс ЈУ )треба да бидат доставени не подоцна од истекот на 6 месеци од претходната година. Затоа крајниот рок за поднесување на барање за враќање на ДДВ од претходната година, во поголемиот дел од државите е 30-ти јуни.Исклучок е Велика Британија, во која за клиенти надвор од ЕУ за поднесување на барање се сметаат фактури издадени од 01. 07. до 30. 06. во тековната година, а тоа значи за поднесување на фактури издадени во периодот од 01. 07. од претходната година заклучно со 30.06. тековната година - краен рок е 31. 12. од тековната година.

Исклучок е Холандија каде што условите за наплата се поднесува назад (ретроактивно) во изминатите 5 години.

Некои држави дозволуваат последователни доставување на барања во текот на календарската година (квартални или полугодишно), а помал број на држави предвидува поднесување на апликации само по истекот на календарската година.

Улогата на клиентот

Процесот на враќање на ДДВ е многу едноставна:

 • Клиентот контактира со ДДВ СЕРВИС ИМО канцеларијата
 • Клиентот испраќа потребната документација (фактури и документи) во договор со ДДВ СЕРВИС ИМО канцеларијаta.
 • Нема потреба од познавање на странски јазик или на ДДВ. За сето тоа се грижи вашиот локален партнер.
 • ДДВ СЕРВИС ИМО ќе ве извести кога ќе се врати ДДВ на вашата сметка и ќе ви ги врати вашите оригинална фактури
 • Процесот е транспарентен и може да се следи преку интернет платформа

Улогата на канцеларијата

Процесот на враќање (поврат) на ДДВ е едноставен:

Проверка и анализа на трошоците постоечката документација

 • Пронаогање на сметки кој се враќа ДДВ се врши на лице место, и клиентитесе ослободени од овие обврски.
 • -Имаме знаење и искуство кое го забрзува целиот процес на враќање на ДДВ

Наоѓање на сметки, кои се надоместуваат и валидни документи

 • Наоѓање на сметки, кои се надоместуваат се врши на лице место, овозможувајќи им на корисниците да ги ослободат овие обврски
 • Имаме знаење и искуство кое го забрзува целиот процес на враќање на ДДВ

Подготовка и контрола на документацијата

 • Пополнувањето на овие документи може да се направи на интернет, со што значително го штедиме времето:
  • Полномошно
  • Обрасци
  • Прашалници
 • ДДВ СЕРВИС ИМО ја подготвува целата документација и ја доставува до странските даночни управи

Процес на враќање на ДДВ

 • Враќањето на пари се прави на сметка на клиентот
 • ДДВ СЕРВИС ИМО испраќа детален извештај за вратeните пари
 • ДДВ СЕРВИС ИМО ги враќа назад оригиналните фактури, сметки и други документи.
Враќање на ДДВ | Имо

Враќање на ДДВ

Ние нудиме на наплата или враќање на средствата на странски ДДВ (враќање на данок) за правни лица во Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

ВРЌАЊЕ НА ДДВ ЗА САЕМИ

Вратите ги парите што ги вложувате. Ние нудиме поврат на ДДВ од странство за компании кои се вклучени во меѓународните саеми во светот.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ

Сте платиле хотелско сместување во странство преку Вашата компанија? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то за хотелското сместување.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ПАТУВАЊА

Патуваат низ светот и не знаете дали ќе може да се врати барем дел од парите што ќе ги потрошите? Ние сме тука да за Вас извршиме враќање на потрошениот ДДВ.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ТРАНСПОРТ

Ние го враќамеДДВ-то на Вашите пари за превоз (гориво и патарини за меѓународен транспорт на стоки и патници).

Враќање на ДДВ | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ОБУКИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ И КОНГРЕСИ

Сте биле на обука, симпозиум, семинар или конгрес во странство и сакате да вратите дел од вложените пари? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то од истите.

КОИ СЕ НАШИ КЛИЕНТИ

Клиенти на нашата мрежа се компаниите со најпознати марки и брендови.

Во нашата мрежа, 40% од клиентите се подолго од 5 години.

Повикајте ја нашата канцеларија и бидете наш клиент.

Да бидеме во контакт.