Адреса: Перо Наков бр.1, Скопје

Povrat poreza PDV-a | Mapa Evrope

Враќање на ДДВ

Враќање на ДДВ

Нашата услуга рефундирање на данок (vat refund) е сосема оригинална и релативно нова услуга на пазарот на Македонија. Целта на оваа услуга е да на правните субјекти што се регистрирани во Македонија им извршиме враќање на странскиот ДДВ.

Со враќањето на странскиот ДДВ, правните лица од Македонија можат да спасат 1/5 од странските трошоци бидејќи повеќето стапки на ДДВ во европските земји се околу 20% (се движат 17-27%).

Правната сигурност

Нашите клиенти можат да уживаат целосна ПРАВНА СИГУРНОСТ што значи апсолутно почитување на домицилните прописи и процедури за секоја земја од каде што вршиме враќање на ДДВ од странство (vat refund).

Целосна законитост

На корисниците на нашите услуги им обезбедуваме ЦЕЛОСНА ЗАКОНИТОСТ на услугата, бидејќи за секое поединечно враќање на странскиот ДДВ секој клиент добива решение од домицилната даночната управа, која служи како правна основа за приходот од уплатениот ДДВ од странство биде прокнижен како секој друг легален приход од било која дејност на клиентот.

Транспарентност

Нашата услуга е целосно транспарентна бидејќи на клиентите им овозможува целиот процес и сите процедури, почнувајќи од денот на приемот на документи во домицилната даночна управа до фаза исплаќање на средствата да се следи "on line" со шифра која ја добиваат од нас.

Сите документи секогаш се испраќаат по препорачана меѓународена курирска служба како ДХЛ, ТНТ и сл. Обезбедуваме целосна безбедност за сите документи, бидејќи имаме осигурување за целата група и лична политика за надокнада на штета во случај на:

  • губење на документи при складирање или транспорт
  • било какви грешки или небрежност

Едноставно, со услугата враќање на ДДВ од странство им обезбедуваме на нашите клиенти целосна бизнис удобност, според највисоките меѓународни стандарди.

Враќање на ДДВ | Имо

Враќање на ДДВ

Ние нудиме на наплата или враќање на средствата на странски ДДВ (враќање на данок) за правни лица во Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

ВРЌАЊЕ НА ДДВ ЗА САЕМИ

Вратите ги парите што ги вложувате. Ние нудиме поврат на ДДВ од странство за компании кои се вклучени во меѓународните саеми во светот.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ

Сте платиле хотелско сместување во странство преку Вашата компанија? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то за хотелското сместување.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ПАТУВАЊА

Патуваат низ светот и не знаете дали ќе може да се врати барем дел од парите што ќе ги потрошите? Ние сме тука да за Вас извршиме враќање на потрошениот ДДВ.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ТРАНСПОРТ

Ние го враќамеДДВ-то на Вашите пари за превоз (гориво и патарини за меѓународен транспорт на стоки и патници).

Враќање на ДДВ | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ОБУКИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ И КОНГРЕСИ

Сте биле на обука, симпозиум, семинар или конгрес во странство и сакате да вратите дел од вложените пари? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то од истите.

КОИ СЕ НАШИ КЛИЕНТИ

Клиенти на нашата мрежа се компаниите со најпознати марки и брендови.

Во нашата мрежа, 40% од клиентите се подолго од 5 години.

Повикајте ја нашата канцеларија и бидете наш клиент.

Да бидеме во контакт.