Адреса: Перо Наков бр.1, Скопје

Имо Македонија | Враќање на ДДВ
Враќање на ДДВ | Имо

Трошоци за враќање на ДДВ

Tрошоци за кои се врши враќање на ДДВ по ПРАВЕН ОСНОВ за странски ДДВ во државите во ЕУ е Директива 8 ЕУ,а за враќање на ДДВ на дежавите надвор од ЕУ е Директива 13 ЕУ.

Начелно како општо прифатено правило за враќање на странскиот ДДВ е можно по сите фактури на странските добавувачи во кој е искажан и пресметан странскиот ДДВ, под услов да таков данок служи како данок по задршка за домашните правни лица.

Најголем број на држави во ЕУ врши враќање на ДДВ на правни лица за држави кои не се членки на ЕУ без дополнителни услови,меѓутоа некој држави од ЕУ како услов за враќање на ДДВ бараат да се воспостави билатерална спогодба(реципроцитет).

Барања за враќање на ДДВ се: :

  • Саемски услуги и придружни трошоци (опрема, проектирање,маркетинг)
  • Трошоци за семинари, конференции и симпозиуми
  • Реклама и консалтинг услуги
  • Трошоци за котизација
  • Трошоци за хотелско сместување
  • Угостителски услуги
  • Трошоци за обработка и преработка на производи
  • Трошоци за патарина и нафта за меѓународен транспорт на роба и патници (камиони,авиони,бродови,автобуси).
  • Изнајмување на автомобили итн
Враќање на ДДВ | Имо

Враќање на ДДВ

Ние нудиме на наплата или враќање на средствата на странски ДДВ (враќање на данок) за правни лица во Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

ВРЌАЊЕ НА ДДВ ЗА САЕМИ

Вратите ги парите што ги вложувате. Ние нудиме поврат на ДДВ од странство за компании кои се вклучени во меѓународните саеми во светот.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ

Сте платиле хотелско сместување во странство преку Вашата компанија? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то за хотелското сместување.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ПАТУВАЊА

Патуваат низ светот и не знаете дали ќе може да се врати барем дел од парите што ќе ги потрошите? Ние сме тука да за Вас извршиме враќање на потрошениот ДДВ.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ТРАНСПОРТ

Ние го враќамеДДВ-то на Вашите пари за превоз (гориво и патарини за меѓународен транспорт на стоки и патници).

Враќање на ДДВ | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ОБУКИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ И КОНГРЕСИ

Сте биле на обука, симпозиум, семинар или конгрес во странство и сакате да вратите дел од вложените пари? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то од истите.

Враќање на ДДВ | Сервис ИМО

ДДВ СЕРВИС ИМО од Скопје е ексклузивен и генерален застапник на швајцарската компанија CASH BACK (www.unitedcashback.com) за пазарот во Србија, Црна Гора,Босна и Херцеговина и Словенија.

Оваа швајцарската компанија постои повеќе од 20 години и се занимава исклучиво со враќање на ДДВ (vat refund) од странство за правни субјекти и има канцеларии во 38 држави во светот.

Нашата компанија е специјализирана за услугата враќање на ДДВ од странство, за компаниите од Македонија за трошоците на услуги направени во странство.

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС

Затоа што услугата враќање на ДДВ од странство (vat refund) за правните субјекти во Македонија ја извршуваме по истите стандарди како што оваа услуга се извршува во Германија, Франција или било која друга држава од ЕУ.

Мрежата на CASH BACK на која и припаѓа и канцаларијата во Скопје го има меѓународниот сертификат IVA, а тоа е највисок европски меѓународен стандард за овој вид на услуга.

КОИ СЕ НАШИ КЛИЕНТИ

Клиенти на нашата мрежа се компаниите со најпознати марки и брендови.

Во нашата мрежа, 40% од клиентите се подолго од 5 години.

Повикајте ја нашата канцеларија и бидете наш клиент.

Да бидеме во контакт.