Адреса: Перо Наков бр.1, Скопје

Имо Македонија | Враќање на ДДВ
Враќање на ДДВ | Имо

За нас

Швајцарската компанија Cash back повеќе од 20 години се занимава исклучиво рефундирање странски ДДВ (данокот) за правни лица и има канцеларии во 38 земји во Европа, Америка и во светот.

ДДВ СЕРВИС ИМО од Скопје е ексклузивен и генерален застапник на швајцарската компанија CASH BACK (www.unitedcashback.com)за пазарот во Србија, Црна Гора,Босна и Херцеговина и Словенија.

Компанијата ДДВ Сервис ИМО doo на специјализирани услуги за наплата (поврат) на ДДВ од странство, за компаниите од Македонија во однос на трошоците на услуги направени во странство ...

Акција за повлекување на странските даночни услуги (VAT RECLAIM) за правни лица во Македонија, на истиот стандард што оваа услуга е достапна во Германија, Франција или која било друга земја на ЕУ.

Мрежата Cash Back кој во канцеларијата во Скопје има меѓународен ИВА сертификат, кој е највисокиот меѓународен стандард на Европа за ваков тип на услуги.

Наш најголем квалитет и најголема предност е мрежата на нашите канцеларии во Европа, Америка, Африка,Азија и Австралија, се поврзани во директна мрежа со централата на CASH BACK. Благодарение на вака раширената мрежа на канцеларии, ДДВ СЕРВИС ИМО успешно и професионално го извршува враќањето на ДДВ од странскиот пазар за своите клиенти.

Домашните канцеларии се специјализирани за пратење и примена на домашните прописи и процедури, како и за директна, активна и континуирана соработка со домашните даночни управи. Централата на CASH BACK на целата мрежа на канцеларии и обезбедува силна и единствена логистика во поглед на беспрекорно функционирање на платниот промет, обука и едукација, како и евидентирање и дневно следење на сите процеси како на секоја канцеларија поединечно, така и на целиот систем заедно.

Централата на CASH BACK има економски и правни експерти од сите области на данокот на додадена вредност и директна институционална соработка со Комисијата за ДДВ на Европската комисија.

Сертификати

IVA Certificate
Враќање на ДДВ | Имо

Враќање на ДДВ

Ние нудиме на наплата или враќање на средствата на странски ДДВ (враќање на данок) за правни лица во Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

Враќање на ДДВ за саеми | Имо

ВРЌАЊЕ НА ДДВ ЗА САЕМИ

Вратите ги парите што ги вложувате. Ние нудиме поврат на ДДВ од странство за компании кои се вклучени во меѓународните саеми во светот.

Враќање на ДДВ за хотелско сместување

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ

Сте платиле хотелско сместување во странство преку Вашата компанија? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то за хотелското сместување.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ПАТУВАЊА

Патуваат низ светот и не знаете дали ќе може да се врати барем дел од парите што ќе ги потрошите? Ние сме тука да за Вас извршиме враќање на потрошениот ДДВ.

Враќање на ДДВ за патување | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ТРАНСПОРТ

Ние го враќамеДДВ-то на Вашите пари за превоз (гориво и патарини за меѓународен транспорт на стоки и патници).

Враќање на ДДВ | Имо

ВРАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА ОБУКИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ И КОНГРЕСИ

Сте биле на обука, симпозиум, семинар или конгрес во странство и сакате да вратите дел од вложените пари? Јавете ни се и ние ќе Ви го вратиме ДДВ-то од истите.

Враќање на ДДВ | Сервис ИМО

ДДВ СЕРВИС ИМО од Скопје е ексклузивен и генерален застапник на швајцарската компанија CASH BACK (www.unitedcashback.com) за пазарот во Србија, Црна Гора,Босна и Херцеговина и Словенија.

Оваа швајцарската компанија постои повеќе од 20 години и се занимава исклучиво со враќање на ДДВ (vat refund) од странство за правни субјекти и има канцеларии во 38 држави во светот.

Нашата компанија е специјализирана за услугата враќање на ДДВ од странство, за компаниите од Македонија за трошоците на услуги направени во странство.

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС

Затоа што услугата враќање на ДДВ од странство (vat refund) за правните субјекти во Македонија ја извршуваме по истите стандарди како што оваа услуга се извршува во Германија, Франција или било која друга држава од ЕУ.

Мрежата на CASH BACK на која и припаѓа и канцаларијата во Скопје го има меѓународниот сертификат IVA, а тоа е највисок европски меѓународен стандард за овој вид на услуга.

КОИ СЕ НАШИ КЛИЕНТИ

Клиенти на нашата мрежа се компаниите со најпознати марки и брендови.

Во нашата мрежа, 40% од клиентите се подолго од 5 години.

Повикајте ја нашата канцеларија и бидете наш клиент.

Да бидеме во контакт.